top of page
IMG_9911.HEIC

งานปรับปรุง (Renovate)

เราใส่ใจในการปรับปรุงอาคารทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มสำรวจหน้างาน เพราะการปรับปรุงอาคารไม่เหมือนการก่อสร้างใหม่ ทำให้มีข้อจำกัดในหลายๆด้าน จึงจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของช่างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์งานนั้นๆ ดังนั้น งานปรับปรุงของเราจึงสมบูรณ์ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุดในทุกๆด้าน ทั้งงานแก้ไขปัญหาในอาคาร และภาพลักษณ์ความสวยงาม

ประเมินหน้างาน ติดต่อ

ตัวอย่างผลงานการปรับปรุง

งานปรับปรุงอาคารเรียน จังหวัดนนทบุรี

งานปรับปรุงอาคารเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อเรา

28/4 หมู่ 4 ถ.สุรินทร์เทพกาญจนา

ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

091-916-6556

034-440-627

  • Line
  • Facebook

บริษัท เจริญวิภาค จำกัด

Thanks for submitting!

  • Line
  • Facebook
bottom of page